Maskuline arketyper

De fire maskuline arketyper: Alkymisten, Krigeren, Kongen og Elskeren er nøgler til dit maskuline potentiale. De er hver omgivet af nogle skygger og, hvis du ikke har bevidstgjort de skygger er der stor sandsynlighed for, at du spilder nogle af dine bedste kræfter som mand – omvendt kan vi med fokuseret opmærksomhed vække arketypernes kraft til live i os.

Alkymisten

Tør du tænke det utænkelige og sige det?

Alkymisten drives af trangen til at opdage og udforske verdenen i alle dimensioner. Han drives af trangen til, at udvide sit kendskab til livet, jorden, universet, mysteriet. Alkymisten er det aspekt af det maskuline, der vil penetrere livets mysterie.

Krigeren

Vil du følge din sandhed også når det niver?

Krigeren er det aspekt af det maskuline, der går forbi smerte, kulde, sult, velbehag og nydelse, uden at fravige sin retning og sin vej.

Han påtvinger ikke nogen sin mening og vilje, men følger sin fornemmelse af retning og mening og er indstillet på at møde konsekvenserne af det. Han ser, at andres retning også er forbundet med mening og, at mange viljer og meninger kan sameksistere.

Krigeren er en mere moden version af det maskuline end helten. Noget personligt er på spil for helten. Helten har stadig noget at bevise. Han søger en form for anerkendelse, berigtigelse, bevis eller berettigelse. Krigeren er fri og følger en større og mere forbundet bevægelse. Krigerens vej er renselsens vej. Særligt renselse af sanserne, tankerne og viljen.

Kongen

Venter verdenen på, at du tager lederskab og giver din gave?

Kongen er det aspekt af os, der samler alle selvets impulser og skaber indre og ydre orden og frugtbarhed. Han er generativ og fremsynet. Som barn var han universets centrum på den måde, at alle floder strømmede til ham. Som voksen er han på toppen af bjerget og derfra tjener han sit rige med sit generative, retfærdige, fremsynede og kærlige lederskab. Hvordan lever kongens arketype gennem dig? Hvordan kender du din indre konge? Hvornår og på hvilke områder tillader du eventuelt en anden at sidde på din indre trone? Hvordan er dit forhold til fremtiden? Hvordan tager du lederskab i dit liv?

Elskeren

Vil du hellere risikere vanvid gennem elskov end at hige efter anerkendelse og tryghed?

Elskeren i sin fulde modenhed er i stand til, at bære sin ensomhed og samtidig holde sine sanser og sit hjerte åbent. Han nyder livets gaver og kan stå i sig selv. Han kan være stille. Han kan “være uden at forvente”. Og han kan være i fuld elskov uden, at skulle ha noget. Han kan lade begæret brænde og være irrationel og følelsesmæssigt optændt og kaste sig ud i det eventyr som livet er. For han er villig til, at tabe illusionen og til at dø i symbolsk forstand. Han vil hellere risikere vanvid gennem elskov end, at have tryghed til sine dages ende.

Elskerens passive skygge er drømmeren og når elskeren ikke bliver udfoldet i en mand, men i stedet bliver tilbageholdt. Så kommer elskerens energi ud i form af drømmeren; væk fra verdenen, fjern i sine relationer, med en let tåget drømmende udstråling omkring sig. Mange timer går måske med porno eller andre mediter som drømmeren søger tilflugt i. Han bedøver sig, for ikke, at gå efter den kvinde, som han føler er alt for bøvlet, at have med at gøre. Drømmeren bliver nogle gange så vandt til at drømme, at drømmen virker bedre en virkeligheden, men det koster på den lange bane. En form for eksistentiel skyldfølelse melder sig.

Den anden pol i elskerens skygge er “den afhængige elsker”. Han bliver så involveret, at han ikke kan mærke sig selv. Han mister sit centrum. Han er restløs og i yderste forstand siger han. “Jeg kan ikke leve uden dig”. Dermed giver han køb på sig selv og ender med at blive følelsesmæssigt afhængig og medafhængig af sin kæreste og af, gud ved hvad.

Leave a reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked*