Alkymi

Alkymi er på den ene side er en forløber for vores moderne kemi, altså viden om fysiske materielle processer. På den anden side har det vist sig, at de gamle Alkymister havde meget dybe indsigter i sjælelige og mystiske processrer.

Kort sagt går sjælelig Alkymi ud på at åbne for integration mellem kroppen, instinkterne og de sjælelige lag af bevidstheden. Gennem kontempleration og forskellige psykiske praksisser åbner vi sindet for, at erkende sig selv som sjæl og bevidsthed.

Her er en lille oversigt over elementer og faser i den Alkymiske proces.

Elementer

  Den alkymiske koble, rammen om processen
  Prima materia, vores grundsubstans

Faser i den alkymiske proces

  Calcinatio, at opvarme
  Solutio, at opløse
  Coagulatio, at størkne
  Nigredo, formørkelse, skyggemateriale, psykisk død
  Ablutio, måneskin, begyndende indsigt i natten
  Separatio, morgengry, indre gylden sol, essentiel vilje
  Coniunctio, genfødsel, krop, sjæl og ånd forbundet, maskulint og feminint forenet

  Den alkymiske koble

  Den alkymiske kolbe skal være tæt og stærk for, at skabe en god ramme om processen. Først og fremmest betyder det at have nogle gode tillidsfulde relationer omkring din udviklingsproces. Det er naturligt, at der opstår kropslige og følelsesmæssige udfordringer undervejs og det kan være en støtte at gøre dig din intention klar inden du går ind i processen.

  Prima materia

  Som råmateriale for processen skal vi bruge vores det som de gamle Alkymister ville kalde “Prima Materia”. Det vil i denne sammenhæng sige: “Alt hvad du indeholder”. Din totalitet. Din fortid, fremtid og nutid. Du skal være villig til, at bringe dit indre, dit mørke, dit potentiale og dine ressourcer ind i processen.

  Calcinatio, at opvarme

  Som drivmiddel for den transformerende rejse bruger vi opmærksomhed. Gennem fokuseret opmærksomhed og en tilslutning til kompromisløs sandhed, sætter vi ekstra skub på den psykiske forbrænding og øger evnen til, at opløse, integrere og oplyse psykisk materiale, der ellers kan være utilgængeligt for os i vores hverdagsliv.

  Solutio, at opløses

  Vi må være villig til at tage vores, “sådan er jeg” selvforståelse op til revision. For at åbne for livets strøm må vi bringe os i flydende bevægelse. Måske kender du følelsen af, at falde lidt fra hinanden lige inden du falder i søvn. Det giver måske et lille spjæt i benet. Det man har holdt sammen på, slipper. At opløses er lidt den samme fornemmelse, blot med åbne øjne og vågen bevidsthed.

  Coagulatio, at størkne

  På et tidspunkt i processen vil mange opleve, at de ting der rumsterer under overfladen i vores daglige psykiske liv, træder mere tydeligt frem. Indre billeder opstår, kroppen begynder, at trække sig sammen og værke. Pludselig ser man sine mønstre mere klart. Indre konflikter, spændinger, hæmninger, lukninger vil vise sig og træde tydeligere frem. Hjulpet af den ekstra energi og den sociale støtte vi har opbygget er det muligt at gå igennem dette lag. At sige “JA”.

  Nigredo, formørkelse

  På dette tidspunkt er det normalt, at møde hengemte følelser og mørkere aspekter af ens indre liv og det er samtidig tid til, at sige farvel til det gamle, der ikke længere er livfuldt. Det er tid til at møde dit skyggemateriale. Til at dø ud af det gamle, smide dit sociale ansigt og til at se og genforbinde dig med isolerede identiteter, der har levet i eksil i dit indre. Det kan samtidig være en anledning til, at se på hvad det har kostet dig at leve i den identitet du har samlet dig omkring. Det er ikke noget du skal tænke over. Det vil give sig selv når du er i gang.

  Ablutio, måneskin

  I denne del af processen vil vi typisk opdage en indstrømning af inspirative elementer fra det kollektivt ubevidste. Det opleves som en begyndende indsigt og en fornemmelse af sjælskontakt. Det kan være at transformerende symboler og drømmebilleder begynder at vise sig i dine natlige drømme og i dit fantasiliv.

  Separatio, morgengry

  Denne face kaldes også citrinas, hvilket hentyder til farven gul og det essentielle aspekt af vilje. Her møder vi en fornemmelse af styrke i kontakten med det nye. Der er en fornemmelse af optimisme, glæde og parathed til, at se fremad. En ny vej tegner sig og vi kommer i kontakt med en fornemmelse mod og forøget styrke.

  Coniunctio, genfødsel

  Det er den mystiske erfaring gennem årtusinder i alle dele af verdenen, at psyken søger mod helhed. Psyken søger mod, at realisere sig som sjæl og ånd. Mod at forene himmel og jord, dag og nat, maskulint og feminint. Gennem denne kraftfulde proces og psykens iboende søgen mod helhed er det ikke ualmindeligt, at åbne for dybe mystiske erfaringer. Det er naturligvis ikke noget man kan planlægge sig til. Ellers ville det være for forudsigeligt.

Leave a reply

Your email adress will not be published. Required fields are marked*